Thái Sơn tiếp đại diện Hanbon Industries Co.,Ltd

Tại Hà Nội ngày 20/8/2020

Hai bên ghi nhận sự hợp tác hiệu quả trong suốt thời gian qua, trao đổi tình hình sản xuất kinh doanh tại Hàn Quốc và trên thế giới, bàn sâu các vấn đề kỹ thuật

Hai bên cũng bàn bạc cơ chế hợp tác trong thời gian tới, nhằm đưa các sản phẩm là thế mạnh của tập đoàn hội nhập với thị trường Việt Nam

Không khí cuộc gặp diễn ra chân thành cởi mở, đạt được nhiều điểm then chốt, hứa hẹn sự mở rộng hợp tác trong thời gian tới