Khắc phục thấm dột khe lún

Trụ sở công ty CP Đại Hoàng Sơn, TP Bắc Giang

Mái nhà bê tông trước đây có quét chống thấm Sikaproof Membrane và láng một lớp vữa bảo vệ

Vị trí khe lún giữa hai nhà không được tăng cường, chỉ hoàn toàn trông cậy vào lớp vật liệu này

Tuy nhiên sau khoảng 10 năm, lớp bảo vệ đã bị thái hóa

Nước thấm dột thành giọt xuống trần thạch cao phía dưới

Vật liệu sử dụng

 

 

Một số hình ảnh