Chống thấm cải tạo, sự vụ

Điều trị ngay khi phát hiện
Không để lây lan
BẢO VỆ kết cấu

 

Vết thấm giống như bệnh ngoài da, không điều trị ngay sẽ lây lan rất nhanh

Nhìn ngoài thỉ chỉ mất thẩm mỹ

Nhưng bên trong nước, axit, oxy hóa liên tục ăn mòn PHÁ HOẠI kết cấu

Bê tông và vữa bở ra, sắt mục nát

Sức khỏe ngôi nhà xuống cấp rất nhanh

 

 

 

Với chúng tôi

Bạn hãy liên hệ ngay khi phát hiện vết thấm dù nhỏ nhất bắt đầu. Khi đó chỉ một khoản chi phí nhỏ sẽ ngăn ngừa được sự phát triển của nó

Bạn hoàn toàn không phải lo hỏi han kinh nghiệm (thường đã lạc hậu), rồi không phái phân vân không biết cái đó liệu có được lâu dài không

Bạn chưa biết có được bao nhiêu lựa chọn, giá cả như thế nào

Hơn nữa, thường trước đây chỉ có thợ và bạn quan tâm. Nay có thêm những kỹ sư chống thấm chuyên nghiệp tham gia thi công quản lý chất lượng

 

 

Bạn được rất nhiều: Thời gian, sự thoải mái, sức khỏe và ngôi nhà trở lại như mới